Rượu Mao Đài Kweichow Moutai V18 – 2016

Rượu Mao Đài Kweichow Moutai V18 – 2016 là ví dụ hoàn hảo nhất về rượu Daqu hương vị Maotai, vì vậy còn được gọi là “hương vị Maotai”. Rượu chứa trong bình gốm đỏ trang nhã và hộp dựng sang trọng.

Giá Tham Khảo: 10.600.000 VNĐ

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: