BẢO MẬT THÔNG TIN

logo bảo mật

– Tại Rượu xách tay.com , chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý vị là ưu tiên hàng đầu.

– Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của Quý vị là thuộc về Quý vị, vì vậy chúng tôi lưu trữ cẩn thận thông tin mà Quý vị chia sẽ với chúng tôi.

– Chúng tôi coi sự tin cậy của Quý vị là giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu, khi có sự cho phép của Quý vị và sử dụng thông tin này cho việc giao hàng, tư vấn sản phẩm, đổi trả. Chúng tôi không cung cấp thông tin của Quý vị cho bên thứ ba.

– Cảm ơn Quý vị luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi

Rượu xách tay.com