ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chill filler whisky

– Tuân thủ các quy định hiện hành về kinh doanh bán hàng qua mạng, không bán rượu cho người dưới 18 tuổi, luật quảng cáo rượu. Nên Ruouxachtay.com không có chức năng đặt hàng qua mạng mà quý vị vui lòng liên lạc qua điện thoại/Email, SMS, Zalo và Viber.

– Sản phẩm của Ruouxachtay.com không phục vụ cho người từ 18 tuổi trở xuống, phụ nữ đang mang thai. 

– Tất cả nội dung (không bao gồm hình ảnh) của ruouxachtay.com khi Quý vị xử dụng cho mục đích thương mại vui lòng ghi trích dẫn nguồn. Với hình ảnh của ruouxachtay.com, đó là công sức lao động và đầu tư miệt mài, nên khi Quý vị sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng gửi email về địa chỉ: mrthanhcong@gmail.com để biết được thông tin bản quyền.

Trân trọng!