Suntory Royal 12yo Decanter Year of the Dragon 2012

Suntory Royal 12yo Decanter Year of the Dragon 2012 là phiên bản giới hạn mừng năm rồng 2012. Một phiên bản mà hiện tại rất khó tìm thấy. Bạn đã sở hữu mầu Suntory rồng 2012 này chưa?

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn