Rượu Mao Đài Phi Thiên Mẻ Nhỏ Phiên Bản Du Phủ

Rượu Mao Đài Phi Thiên Mẻ Nhỏ Phiên Bản Du Phủ (Kweichow Moutai Small Batch – Du Fu Edition) phát hành năm 2013, số lượng giới hạn, khó sở hữu.

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: