Leopold Gourmel Cognac Age des Fleurs Ver 2

Triết lý của công ty là tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng, điều đó có nghĩa là kết quả năm này có thể tốt hơn năm khác. Xem xét tầm quan trọng của quá trình lão hóa đối với chất lượng của rượu eaux-de-vie, Maison Léopold Gourmel đã phát minh ra một phương pháp độc đáo, được gọi là “à la Gourmel”. Leopold Gourmel Cognac Age des Fleurs Ver 2 là một mẫu cognac đỉnh cao của nhà làm rượu này.

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: