Leopold Gourmel Cognac Age des Fleurs Ver 1

Trong số các nhà sản xuất Cognac nổi tiếng, Léopold Gourmel đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mang tên Rượu Cognac Pháp Leopold Gourmel Cognac Age des Fleurs Ver 1, khẳng định sự hoàn hảo tươi mát cô đọng lại trong mỗi giọt rượu quý.

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: