Người Ta Nói Rằng Giá Rượu Mao Đài Cao, Vậy Giá Của Mao Đài Như Thế Nào?

Giá rượu mao đài qua các năm như thế nào

Chắc chắn, khi nhắc đến Mao Đài, giá thành cao và chất lượng cao là ấn tượng đầu tiên trong tâm trí mọi người. Tôi tin rằng nhiều người yêu thích uống rượu sẽ xem xét tại sao giá rượu Mao Đài lại cao như vậy? Giá rượu Mao Đài bao nhiêu? Vậy nguyên tắc định vị giá rượu Mao Đài là gì?

Bảng giá rượu Mao Đài từ 2001-2018

Mao Đài (Moutai) có nhiều dòng sản phẩm, chẳng hạn như dòng Moutai Feitian (Mao đài phi tiên) nổi tiếng nhất, ngoài ra còn dòng sản phẩm năm sao Moutai, dòng sản phẩm vintage Moutai, dòng phiên bản kỷ niệm Moutai, dòng rượu chào mừng Moutai và dòng rượu phổ thông Moutai Prince.

Bảng giá rượu mao đài từ năm 2001-2018
Bảng giá rượu mao đài từ năm 2001-2018

Vào tháng 1 năm 2019, giá bán lẻ thực tế của Moutai là khoảng 2.000 nhân dân tệ (7tr vnđ), mặc dù tương tự như mức giá cao 6-7 năm trước, với sự gia tăng trong thu nhập bình quân đầu người, Giá của Moutai cũng sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Từ quan điểm này, mức giá hiện tại của Moutai vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.

Nhìn chung, trong môi trường kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa không chỉ phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa mà còn phụ thuộc vào mối quan hệ cung cầu, tuy nhiên, dựa trên ảnh hưởng của Moutai trong tâm thức người dân Trung Quốc và thu nhập bình quân đầu người tăng, giá của Moutai sẽ tăng trong thời gian tới.

Tổng hợp giá 25 loại rượu Moutai!

1. 1971 Thương hiệu hướng dương Kweichow Moutai

Sản lượng: 375 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 4,07 tệ (14 ngàn vnđ)

Giá trị đấu giá: 183.500 tệ (642 triệu 250 ngàn vnđ)

1971 Thương hiệu hướng dương Kweichow Moutai
1971 Thương hiệu hướng dương Kweichow Moutai

2. 1973 Thương hiệu Sunflower Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)

Sản lượng: 606 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 4,07 tệ

Giá trị đấu giá: 166.400 tệ

Thương hiệu Sunflower Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)
Thương hiệu Sunflower Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)

3. 1974 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)

Sản lượng: 664,5 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 8 tệ

Giá trị đấu giá: 156.250 tệ

Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)
Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)

4. 1975 Thương hiệu Feitian Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)

Sản lượng: 700 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 8 tệ

Giá trị đấu giá: 108.750 tệ

1975 Thương hiệu Feitian Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)
1975 Thương hiệu Feitian Kweichow Moutai (bao bì giấy lụa)

5. 1977 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai

Sản lượng: 758 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 8 tệ

Giá trị đấu giá: 99.875 tệ

1977 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai
1977 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai

6. 1978 Thương hiệu rượu hướng dương Maotai (hoa hướng dương lá nhỏ)

Nói riêng về khoảng thời gian Mao đài sử dụng logo hoa hướng dương thì Mao đài hoa hướng dương lá lớn dường như là một huyền thoại, giá trị sưu tầm cao và rất khó sở hữu.

Sản lượng: 1068 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 8 tệ

Giá trị đấu giá: 95.200 tệ

1978 Thương hiệu rượu hướng dương Maotai (hoa hướng dương lá nhỏ)
1978 Thương hiệu rượu hướng dương Maotai (hoa hướng dương lá nhỏ)

7. 1981 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)

Sản lượng: 1052 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 11,56 tệ

Giá trị đấu giá: 80.670 tệ

1981 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)
1981 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Ba cuộc cách mạng)

8. 1982 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (chai nâu)

Sản lượng: 1181 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 11,56 tệ

Giá trị đấu giá: 65.417 tệ

1982 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (chai nâu)
1982 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (chai nâu)

9. 1983 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (nhà nước địa phương)

Sản lượng: 1189 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 18,5 tệ

Giá trị đấu giá: 51.067 tệ

1983 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (nhà nước địa phương)
1983 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (nhà nước địa phương)

10. 1986 Rượu Feitian Kweichow Moutai (Moutai Nút sắt)

Sản lượng: 1266,6 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 18,5 tệ

Giá trị đấu giá: 38.000 tệ

1986 Rượu Feitian Kweichow Moutai (Moutai Nút sắt)
1986 Rượu Feitian Kweichow Moutai (Moutai Nút sắt)

11. 1987 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Nút sắt)

Sản lượng: 1331,2 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 18,5 tệ

Giá trị đấu giá: 34.833 tệ

1987 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Nút sắt)
1987 Thương hiệu năm sao Kweichow Moutai (Nút sắt)

12. 1989 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (Moutai Nút Sắt)

Sản lượng: 1728,8 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 86 tệ

Giá trị đấu giá: 28.083 tệ

1989 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (Moutai Nút Sắt)
1989 Thương hiệu 5 sao Kweichow Moutai (Moutai Nút Sắt)

13. Kweichow Moutai vào đầu những năm 1990 (Iron Cap Moutai)

Sản lượng: 2106,9 tấn

Giá bán lẻ trung bình năm đó: 203 tệ

Giá trị đấu giá: 16.458 tệ

Kweichow Moutai vào đầu những năm 1990 (Iron Cap Moutai)
Kweichow Moutai vào đầu những năm 1990 (Iron Cap Moutai)

14. 1995 Kweichow Moutai

Sản lượng: 3978 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 240 tệ

Giá trị đấu giá: 19.583 tệ

1995 Kweichow Moutai
1995 Kweichow Moutai

15. 1996 Kweichow Moutai

Sản lượng: 4365 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 280 tệ

Giá trị đấu giá: 10.667 tệ

1996 Kweichow Moutai
1996 Kweichow Moutai

16. 1997 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 4468 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 320 tệ

Giá trị đấu giá: 9983 tệ

1997 Quế Châu Moutai
1997 Quế Châu Moutai

17. 1998 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 5072 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 300 tệ

Giá trị đấu giá: 9078 tệ

1998 Quế Châu Moutai
1998 Quế Châu Moutai

18. 1999 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 5074 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 260 tệ

Giá trị đấu giá: 8708 tệ

1999 Quế Châu Moutai
1999 Quế Châu Moutai

19. 2000 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 5379 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 185/200 tệ

Giá trị đấu giá: 7100 nhân dân tệ

2000 Quế Châu Moutai
2000 Quế Châu Moutai

20. 2001 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 7317 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 260 nhân dân tệ

Giá trị đấu giá: 5967 nhân dân tệ

2001 Quế Châu Moutai
2001 Quế Châu Moutai

21. 2002 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 8640 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 280 nhân dân tệ

Giá trị đấu giá: 5867 nhân dân tệ

2002 Quế Châu Moutai
2002 Quế Châu Moutai

22. 2003 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 9757 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 320 nhân dân tệ

Giá trị đấu giá: 5550 nhân dân tệ

2003 Quế Châu Moutai
2003 Quế Châu Moutai

23. 2004 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 11522 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 350 nhân dân tệ

Giá trị đấu giá: 5289 nhân dân tệ

2004 Quế Châu Moutai
2004 Quế Châu Moutai

24. 2005 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 12.500 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 500 tệ

Giá trị đấu giá: 4.800 nhân dân tệ

2005 Quế Châu Moutai
2005 Quế Châu Moutai

25. 2006 Quế Châu Moutai

Sản lượng: 13839 tấn

Giá bán lẻ năm đó: 500 tệ

Giá trị đấu giá: 4.300 nhân dân tệ

2006 Quế Châu Moutai
2006 Quế Châu Moutai

26. 2009 Kweichow Moutai

Sản lượng hàng năm năm 2009: 23.000 tấn Giá bán lẻ thị trường lúc đó: 1.000 nhân dân tệ/chai

27. 2010 Kweichow Moutai

Sản lượng hàng năm năm 2010: 30.026 tấn Giá bán lẻ thị trường lúc đó: 1.880 nhân dân tệ/chai

Kết Luận

Mặc dù giá của Mao Đài đã tăng giảm trong những năm qua nhưng nhìn chung nó vẫn tăng. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người đồn đoán về Mao Đài, điều này khiến giá rượu Mao Đài tăng vọt, năm nay giá bán chính thức của Feitian Moutai là 1.499 nhân dân tệ, nhưng giá thị trường đã lên tới 1.780 nhân dân tệ một chai .

Về giá rượu Mao Đài cũ, chúng tôi chỉ có thể đưa ra giá đấu giá để bạn tham khảo chứ không phải giá cố định. Giá đưa ra trong bài viết chỉ là giá tham khảo và có thể dao động rất lớn.

Việc định giá Moutai không chỉ có những nguyên tắc nhất định mà việc định giá nhiều loại rượu còn dựa trên những điều kiện thị trường nhất định và tình hình của bản thân công ty, đó không chỉ là những gì bạn muốn đặt ra. Có lẽ nguyên tắc định giá của Moutai còn hơn thế nữa. rõ ràng! Giá thị trường Moutai năm nay vẫn ở mức cao, trong tương lai sẽ tiếp tục tăng, muốn tìm được rượu ngon thì vẫn phải chuẩn bị trước. Kể từ khi bắt đầu làm với rượu Maotai, tôi thực sự đã phát hiện ra rằng nhiều người uống rượu thông minh đã làm điều này, tích trữ rượu ngon ngay khi có thể để dùng sau này. Tôi hy vọng tất cả những người yêu rượu đều có thể uống rượu ngon như Maotai!

Lưu ý: Dữ liệu trong bài viết này được lấy từ “Biên niên sử rượu Moutai” và các sàn đấu giá Hongkong, nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi!

Giới Thiệu Một Số Mẫu Rượu Whiskey

Giới Thiệu Một Số Mẫu Rượu Whisky

Rượu Macallan Xách Tay

Macallan Litha

Rượu Macallan Xách Tay

Rượu Macallan Quest Xách Tay

Rượu Macallan Xách Tay

Rượu Macallan Estate

Rượu Macallan Xách Tay

Rượu Macallan Classic Cut

Tại sao tin tưởng ruouxachtay.com?

Ruouxachtay.com là trang web nói về rượu ngoại: rượu whisky, rượu brandy, rượu rum,… Cho dù bạn muốn biết về nguồn gốc của một loại rượu whisky cụ thể, hoặc hương vị và lịch sử đi kèm với nó, trang web này có thể giúp bạn biết từng chi tiết nhỏ. Trang web này rất hữu ích khi bạn không biết nhiều về rượu ngoại, tại đây chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm và những gì học hỏi được trong hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Bạn sẽ tìm thấy lịch sử nguồn gốc các loại rượu ngoại, những mẫu rượu quý hiếm, cách thưởng thức rượu, kinh nghiệm phân biệt rượu, cách chọn lưa được cửa hàng rượu ngoại uy tín và còn nhiều điều thú vị hơn nữa đang chờ bạn khám phá.

Ruouxachtay.com rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá thế giới hương vị này!

Ruouxachtay.com – Cham Vào Đam Mê

Trăm Nghe Không Bằng Một Thấy

khách hàng của ruouxachtay.com

Hàng Ngàn Khách Hàng Của ruouxachtay.com

ruou suu tam quy hiem

Các loại rượu sưu tầm quý hiềm trên thế giới tại Ruouxachtay.com