Câu Chuyện Thật Đằng Sau The Distillers Edition (DE) Của Đế Chế Diageo

The Distillers Edition (DE) Của Đế Chế Diageo

Các bác đã bao giờ tự hỏi tại sao một loạt single malt của các nhà chưng cất khác nhau thuộc tập đoàn Diageo lại có chung tên là The Distillers Edition (DE): Lagavulin The DE, Talisker The DE, Oban The DE, Dalwhinnie The DE, Caol Ila The DE, Clynelish The DE, Cragganmore The DE, Glenkinchie The DE, Royal Lochnagar The DE?

Nó cũng không phải là Distiller’s, có dấu phẩy nằm trước chữ “s” để chỉ rằng đây là các phiên bản (Edition) của người/nhà chưng cất (Distiller) Chúng được gọi là ”The Distillers Edition”, không phải là Distiller’s hay Distillery bởi vì nhưng nhãn single malt này trước kia đã từng thuộc về Công ty The Distillers. Công ty The Distillers được thành lập vào năm 1877 từ một tổ chức ban đầu có tên gọi Scotch Distillers’ Association thành lập năm 1865. Công ty này sau đó kết hợp với Công ty John Walker & Son và Công ty Buchanan-Dewar vào năm 1925. Sau đó nó bị mua và sáp nhập vào Công ty Guinness năm 1986 và trở thành United Distillers. Phần lớn chúng sau này trở thành tài sản của tập đòan Diageo ngày nay.

Các bản DE single malt được tung rộng rãi từ thập niên 1990’s và dùng cùng loại thùng ủ rượu ex-wine như thời kỳ công ty mẹ The Distillers mới thành lập: Caol Ila — Thùng ex-Moscatel Clynelish — Thùng ex-Oloroso Cragganmore — Thùng ex-Port Dalwhinnie — Thùng ex-Oloroso Glenkinchie — Thùng ex-Amontillado Lagavulin — Thùng ex-PX Oban — Thùng ex-Montilla Fino Royal Lochnagar — Thùng ex-Muscat Talisker — Thùng ex-Amoroso

Như vậy ta có thể hiểu bản Distillers Edition của mỗi nhà trưng cất là bản đặc biệt được làm theo cách làm rượu có từ thời Công ty mẹ Distillers mới thành lập từ cuối thế kỷ 19. Phần lớn các bản DE này có cùng tuổi với các bản chính cùng nhà chưng cất ví dụ Lagavulin 16, Oban 14, Talisker 10 nhưng chúng được ghi thêm năm hoặc các ký hiệu chỉ dấu năm chưng cất và năm đóng chai

Ví dụ: Lagavulin DE lgv. 4/495 (Chưng cất 1991, đóng chai 2007), Talisker TD-S: 5QC (Chưng cất 2003, đóng chai và tung 2014), Caol Ila C-si; 9-473 (Chưng cất 2001, đóng chai năm 2013), v…v… Hàng năm không phải nhà chưng cất nào cũng tung ra bản DE ngoại trừ hai nhà Lagavulin và Talisker, đều đặn mỗi năm đều tung ra một bản DE, cá biệt có năm là hai đợt.

Binh Thai Nguyen