Suntory Royal Whisky Zodiac Monkey 1992

Rượu Suntory Royal Whisky Zodiac Monkey Bottle 1992 được sản xuất với số lượng có hạn. Để tìm lại mẫu này là một cơ duyên. Còn ai khác muốn sở hữu phiên bản này?

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn