Nikka Black Whisky Pure Malt with Retro Bottle Cover

Với những ai đã biết thì đây là một hình nhân trang trí của Nikka và rất khó kiếm được. Mặt hàng này không phải để bán. Phiên bản Nikka Black Whisky Pure Malt with Retro Bottle Cover có giá quốc tế lên đến 500$.

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn