Glen Mhor 1982 (31yo) Cadenhead’s

Glen Mhor 1982 (31yo) Cadenhead’s là single malt whisky vintage 1982. Một tác phẩm xuất sắc của Cadenhead’s. Hãy sở hữu ngay khi có thể vì số lượng có hạn!

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: