Tìm Hiểu Tiêu Chuẩn Ghi Nhãn Whisky Nhật Bản

Rượu Hibiki 21 Xách Tay

Tiêu chuẩn ghi nhãn mới nhằm khẳng định Whisky nào là Whisky Nhật Bản

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2021, Hiệp hội các nhà sản xuất rượu mạnh & rượu Nhật Bản đã công bố Tiêu chuẩn ghi nhãn rượu whisky Nhật Bản (sau đây gọi là “Tiêu chuẩn ghi nhãn”). Các tiêu chuẩn ghi nhãn đã được chính các thành viên hiệp hội, bao gồm cả Nikka Whisky, thiết lập như một quy tắc nội bộ để xác định “rượu whisky Nhật Bản”, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Bối cảnh đằng sau việc thiết lập Tiêu chuẩn ghi nhãn như sau (trích dẫn từ thông báo chính thức từ hiệp hội)

“Bằng cách xác định rõ ràng“ rượu whisky Nhật Bản ”là gì và cung cấp thông tin đó cho công chúng ở Nhật Bản và nước ngoài, chúng tôi mong muốn làm rõ tình huống khó hiểu cho người tiêu dùng.”

Phản hồi của Nikka Whisky

Là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất rượu mạnh & rượu Nhật Bản, Nikka Whisky và công ty mẹ của nó là Asahi Breweries (Tokyo, Nhật Bản) sẽ tuân theo Tiêu chuẩn ghi nhãn và hỗ trợ bất kỳ sáng kiến ​​nào cung cấp sự rõ ràng hơn cho khách hàng thân thiết của chúng tôi khi lựa chọn rượu whisky của họ.

Mặc dù việc ghi nhãn hiện tại của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi Tiêu chuẩn ghi nhãn, chúng tôi đã quyết định cung cấp thêm thông tin cho các sản phẩm riêng lẻ trên trang web của mình để phân biệt rõ ràng giữa các sản phẩm trong dòng sản phẩm của Nikka Whisky, có chứa cả hai loại rượu whisky được định nghĩa là “whisky Nhật Bản” theo đối với Tiêu chuẩn ghi nhãn và những tiêu chuẩn không đáp ứng tất cả các tiêu chí. Chúng tôi cảm thấy đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo sự rõ ràng của khách hàng để họ có thể quyết định mua sản phẩm nào một cách hợp lý và thông tin sẽ được cập nhật nếu trạng thái thay đổi.

Làm rượu whisky của Nikka

Kể từ khi thành lập vào năm 1934, chúng tôi đã sản xuất rượu whisky và liên tục tìm cách đa dạng hóa hơn nữa phong cách rượu whisky bằng cách thử nghiệm các kết hợp khác nhau như chủng nấm men, giai đoạn lên men, phương pháp chưng cất, loại thùng và điều kiện ủ.

Kỹ năng pha chế cũng đã được phát triển kể từ khi thành lập và vẫn là triết lý cốt lõi trong thực tiễn sản xuất rượu whisky của Nikka ngày nay. Công thức độc đáo của mỗi sản phẩm được tạo ra bởi các nhà pha chế Nikka, bằng cách lựa chọn các loại rượu whisky từ rất nhiều loại rượu Nikka Whisky dự trữ bao gồm các loại rượu whisky được sản xuất trong nước và nước ngoài, để đạt được hương vị lý tưởng.

Nikka Whisky sẽ tiếp tục theo đuổi sự nhất quán và cấu hình hương vị lý tưởng.

Nikka Whisky sẽ tiếp tục cung cấp nhiều loại rượu whisky với hương vị độc đáo để đáp ứng những người hâm mộ rượu whisky trên toàn thế giới.
Đề cương các tiêu chuẩn ghi nhãn

Một loại rượu whisky đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bảng dưới đây có thể được dán nhãn “whisky Nhật Bản”.

Tiêu chuẩn Ghi nhãn áp dụng cho các loại rượu whisky được bán bởi các thành viên hiệp hội cả ở Nhật Bản và thị trường nước ngoài.

Thuật ngữ Yêu cầu Chất lượng Phương pháp Sản xuất
“Japanese whisky” (or “Japanese whiskey”) Nguyên liệu thô Nguyên liệu thô phải được giới hạn trong các loại ngũ cốc đã được mạch nha, các loại ngũ cốc khác và nước chiết xuất tại Nhật Bản.

Các loại ngũ cốc đã được ủ mạch nha phải luôn được sử dụng.

Phương pháp sản xuât Sản xuất Quá trình đường hóa, lên men và chưng cất phải được thực hiện tại một nhà máy chưng cất ở Nhật Bản. Độ cồn tại thời điểm chưng cất phải nhỏ hơn 95%.
Lão hóa Sản phẩm chưng cất phải được đổ vào các thùng gỗ có dung tích không quá 700 lít và được ủ tại Nhật Bản trong thời gian ít nhất 3 năm sau đó.
Đóng chai Việc đóng chai chỉ được thực hiện ở Nhật Bản, với độ cồn ít nhất là 40% vào thời điểm đó.
Khác Có thể sử dụng màu caramel trơn

>> Xem đầy đủ văn bản Tiêu Chuẩn Mới Về Ghi Nhãn Whisky Nhật Bản