Rượu Ngũ Lương Dịch Chân Long Đế Hoàng 2022

Rượu Ngũ Lương Dịch Chân Long Đế Hoàng – “Wuliangye True Dragon Emperor” là phiên bản cao cấp mới nhất của Thương hiệu Ngũ Lương Dịch – Wuliangye nhằm định vị lại vị trí Danh tửu Trung Hoa.

Giá tham khảo: 12.596.000 VNĐ

Gọi Ngay Có Giá Tốt Hơn

Danh mục: