Chat
1
x

Chia sẻ

Nhập Môn Thưởng Thước Whisky

Không có đúng hay sai trong việc thưởng thức rượu Whisky. Miễn là bạn thích nó.

....

NHẬP MÔN - PHÂN LOẠI RƯỢU VANG PHÁP

Vang ư! Làm thế nào phân biệt các loại vang?

....

NHẬP MÔN - MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG RƯỢU VANG

Rượu và thức ăn liên quan với nhau, chẳng hạn uống rượu Pháp thì nên dùng thức ăn kiểu Pháp.

....

NHẬP MÔN - CÁCH THỬ NẾM RƯỢU VANG

Một khi bạn đã biết uống và thưởng thức rượu vang thì tức là bạn đã có một bước tiến tới quá trình thử nếm rượu vang.

....


Chia Sẻ