Chat
1
x

Chia sẻ

5 giây học kinh nghiệm để trở thành một người sành rượu Chivas.

Không phải ai cũng biết. Check code là gi?

 

....

Tôi muốn tìm những dòng rượu dành cho nữ giới

Chị Bảo Nga (khu đô thị Đại Kim)

Tôi muốn tìm những dòng rượu dành cho nữ giới, dành cho party tại nhà, tôi có thể chọn những sản phẩm nào ?

....

Tôi đã phải thay đổi địa chỉ mua rượu khá nhiều

Ông Phúc (cán bộ hưu trí, Q1)

Tôi đã phải thay đổi địa chỉ mua rượu khá nhiều, sau mỗi lần uống rượu ngoại cùng bạn bè, hễ có ai than nhức đầu là xác định đó là rượu giả. Vậy có chính xác không?

....

Hỏi về tuổi rượu ghi trên chai là thế nào

Anh Trực (Tư vấn giám sát công trình, tp.HCM)

Hỏi về tuổi rượu ghi trên chai là thế nào, nếu rượu chivas21 là ủ 21 năm thì làm sao đủ số lượng cung cấp cho toàn thế giới?

....


Chia Sẻ