Chat
1
x

Chia sẻ

Giải thích ý nghĩa các kí hiệu rượu Cognac VS, VSOP, XO

Chị Tam (nhân viên kế toán, tp.HCM)

Anh có thể giải thích ý nghĩa các kí hiệu rượu Cognac VS, VSOP, XO

 

....

Mong muốn sở hữu Chivas chuẩn Âu?

Anh Linh (công tác tại PTSC, Vũng Tàu)

Tại sao những người sành rượu lại thích thưởng thức và mong muốn sở hữu Chivas chuẩn Âu?

 

....


Chia Sẻ