Chat
1
x

Chia sẻ

Giá Trị Của Limited Edition - Ấn Bản Hạn Chế

Hãy kể tôi nghe mẫu rượu bạn yêu thích !

....

VODKA DẦU

Ý tưởng độc đáo được bắt nguồn từ 3 kĩ sư dầu khí vào những năm 1970, khi họ được gửi đến vùng Siberia(nước Nga) đầy khắc nghiệt để khai thác dầu. Từ đó, Vodka dầu xuất hiện như 1 thức uống giàu năng lượng dành cho các "oil man" sau những ngày làm việc vất vả.

....


Chia Sẻ