Chat
1
x

Chia sẻ

5 giây học kinh nghiệm để trở thành một người sành rượu Chivas.

Không phải ai cũng biết. Check code là gi?

 

....

Tôi muốn tìm những dòng rượu dành cho nữ giới

Chị Bảo Nga (khu đô thị Đại Kim)

Tôi muốn tìm những dòng rượu dành cho nữ giới, dành cho party tại nhà, tôi có thể chọn những sản phẩm nào ?

....


Chia Sẻ