Chat
1
x

Chia sẻ

Cách phân biệt rượu thật - giả

Theo điều tra của VTV1, hơn 90% người sử dụng rượu ngoại không biết phân biệt rượu thật giả.

....

ifixit I-FIX-IT Sửa Được Hết

Bạn có biết Kênh Công Nghệ Viễn Thông thuần Việt duy nhất của youtube????

....

VTV1 điều tra về rượu giả

Part 2: Vào tận lò rượu giả luôn...phát hiện kinh hoàng!!!!

....

Check Chivas thật giả chỉ 30s, nhưng không ai dám công khai. Vì sao?

Hãy check code đáy chai và cổ chai (mã code phải trùng nhau)

....


Chia Sẻ