Chat
1
x

Chia sẻ

Macallan 15yo

Macallan 15yo

Bài 4: The Curiously Small Still

....

Macallan 12yo

Macallan 12yo

Bài 3: The Peerless Spirit

....

Macallan 10yo

Macallan 10yo

Bài 2: The Exceptional Oak Casks

....

Macallan Gold Limited Carton Box

Macallan Gold Limited Carton Box

Bài 1: The Finest Cut

....

LARSEN - VIKING SHIP DECANTERS

VIKING SHIP DECANTERS - Chai được làm từ chất liệu sứ Limgoes và được vẽ tay những đường viền bằng vàng 24 carat, chứa rượu cognac Fine Champagne được phối chế với tỉ lệ cao

....


Chia Sẻ