Chat
1
x

Chia sẻ

Hennessy XO Exclusive Collection V 2012

Hennessy XO Exclusive Collection V 2012 - Hiện đã có 8 phiên bản Hennessy Exclusive.

....

XÌ GÀ - CIGAR - Nhập Môn Nghệ Thuật Thưởng Thức Cigar

Thứ gì dùng để đốt xì gà là tốt nhất? Cắt đầu hay khoan đầu tốt hơn?

....

Nikka Samurai

Nikka Samurai - Nikka Whisky là một trong hai Thương hiệu Whisky lớn nhất tại Nhật bản.

....

Dimple - Royal Sovereign Decanter

Dimple - Royal Sovereign Decanter - Đơn Giản Là Đam Mê Sưu Tầm

....

HAIG Dimple Royal Decanter

HAIG Dimple Royal Decanter - Đơn Giản Là Đam Mê Sưu Tầm

....


Chia Sẻ