Chat
1
x

Chia sẻ

Dimple - Royal Sovereign Decanter

Dimple - Royal Sovereign Decanter - Đơn Giản Là Đam Mê Sưu Tầm

....

HAIG Dimple Royal Decanter

HAIG Dimple Royal Decanter - Đơn Giản Là Đam Mê Sưu Tầm

....

Glenlivet Distillery 40yo - Kirkland Signature

Lương Duyên UK và USA - Đồng Xây Dựng Thương Hiệu Glenlivet - Kirkland Signature

....

Macallan 21yo

Macallan 21yo

Bài 6: Fine Oak - Triple Cask Matured

....

Macallan 18yo

Macallan 18yo

Bài 5: Sherry Oak

....


Chia Sẻ